Autodesk’in Önerdiği Eğitim İçerikleri

Autodesk’in Önerdiği Eğitim İçerikleri

PM BIM Akademi’nin BIM odaklı eğitim programları Autodesk tarafından önerilen Autodesk Official Training Guides (AOTG) içeriklerine uygundur. Eğitimlerimizde Autodesk’in önerdiği konuları önerilen sıra ile işlenirken, profesyonel eğitmenlerimizin deneyim ve örnek uygulamaları ile pekiştirilir.  
Profesyonellerin Eğitimleri

Profesyonellerin Eğitimleri

PM BIM Akademi, inşaat endüstrisinin farklı segmentlerinde faaliyet gösteren sektör profesyonelleri ve yöneticileri için ihtiyaçlara göre hazırlanmış özel içerikli BIM eğitimleri sunar.
Uygun Donanım ve Yazılım Altyapısı

Uygun Donanım ve Yazılım Altyapısı

PM BIM Akademi’nin sunduğu eğitim programlarının tümünde lisanslı Autodesk yazılımları ve bu yazılımların eğitimi için gerekli kapasiteye sahip donanımlar kullanılır.
Uygulamaya Yönelik Eğitim

Uygulamaya Yönelik Eğitim

PM BIM Akademi’nin eğitim programları, katılımcıların eğitimini aldıkları yazılımları uygulama içerisinde ve etkin olarak kullanabilmelerine yönelik hazırlanır ve gerçekleştirilir.
Belgelendirin

Belgelendirin

PM BIM Akademi, Autodesk Yetkili Eğitim Merkezidir. Eğitim programlarında yeterli devamı sağlayan katılımcılar, Autodesk tarafından düzenlenmiş“Tamamlama Sertifikası/Certificate of Completion”almaya hak kazanır.
Kurumsal Eğitim

Kurumsal Eğitim

PM BIM Akademi kurumunuz ihtiyaçlarına yönelik, sadece kurumunuz personelini kapsayan BIM ve BIM Yazılımları eğitimlerini kurumunuz adresinde ve talep ettiğiniz zaman dilimlerinde sunar.
1 2 3 4 5 6

Revit BIM Management:Template ve Family Üretimi

Eğitim Süresi : 16 Saat

Kimler Katılmalı : Mimarlar, Yapı Tasarımcıları, Mekanik Tesisat Mühendisleri, Yapı Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, BIM Yöneticileri, Proje Yöneticileri, ilgili meslek dallarında Lisans/Ön Lisans düzeyinde öğrenim gören üniversite öğrencileri.

Eğitimin Amacı : Bu eğitim İleri Düzey Revit Eğitimlerindendir. Proje ihtiyaçlarına göre standartları, yapı elemanı tiplerini, kullanıcı tanımlı familyaları ve uygun şablon dosyalarını oluşturmak bu eğitimde katılımcıların öğreneceği konulardır.

Ön yeterlilikler : Revit Architecture, Revit MEP veya Revit Structure yazılımlarından herhangi birine ilişkin temel eğitimlerden en az birinin (A01, MEP01, STR01) tamamlanmış olması gerekir.

1.Template(Altlık/Şablon) Yaratmak

   1.1.Proje Altlıklarını hazırlama
       • Ayarları Yönetme
       • Altlık dosyalarının içinde Familyalar
       • Görünüm ve paftalar
       • Varsayılan altlık dosyasını belirleme
   1.2.Notasyon tiplerini özelleştirme
       • Yazı tipleri yaratma
       • Ölçülendirme tipleri yaratma
       • System Tag yaratma
       • Altlık dosyasına Tag ekleme
   1.3.Görünüm Altlıkları
       • Görünüm altlıklarını uygulama
       • Görünüm altlıklarını yaratma
       • Görünürlük ayarları, grafik filtreleri

2.Listeler
    2.1.Listelerle tanışma
       • Listeleri içe ve dışa aktarma
    2.2.Building Component Schedule yaratma
       • Liste özellikleri
       • Listelerde elemanları filtreleme
    2.3.Liste Görünümlerini düzenleme
       • Listelere görseller için alanlar ekleme ve görsel ekleme
    2.4.Key Schedules oluşturma
    2.5.Listeler için seçenekler
       • Proje parametrelerini oluşturma
       • Listeler içinde formüller
       • Koşula bağlı biçimlendirmeler
       • Gömülü Listeler
    2.6.Malzeme miktar listeleri oluşturma

3.Sistem Familyalarını özelleştirme
    3.1.Duvar, Çatı, Döşeme ve Asma Tavan tipleri oluşturma
    3.2.Düşey katmanlı duvarlar
    3.3.Yığılı ve gömülü duvarlar
    3.4.MEP System Familyaları yaratma

4.Component Family kavramı
    4.1.Component familyaları yaratma
       • Familya yaratma için hazırlık
       • Familya dosyalarını kaydetme
    4.2.Parametrik çalışma ortama yaratma
       • Çizgileri ve referans düzlemleri yerleştirme
       •Ölçü ve etiketleri ekleme
       •Geometrik düzenleme
       •Parametreleri yaratma ve değiştirme
    4.3.Familya elemanlarını yaratma
       •3D Elemanları yaratma
       •Extrusions  
       •Blends
       •Revolves
       •Sweeps
       •Swept Blends
       •Hizalama ve kilitleme
   4.4.Familyaların tiplerini oluşturma
       •Projede familyalar ile çalışmak

5.Family için İleri Teknikler
   5.1.Familyalar için ek araçlar
       •Kontrol ekleme
       •Mahal hesaplama noktaları ekleme
       •Konnektör ekleme
       •Açıklık ekleme
       •Component ekleme
    5.2.Ekranda görünürlük ayarları
      •Çizgileri ekleme
      •Maskeleme bölgeleri yaratma

6.Ek familya tipleri
    6.1.In-Place family yaratma
    6.2.Profil yaratma
    6.3.Notasyon familyaları yaratma
    6.4.Proje parametreleri ve Shared Parametreler ile çalışma
       •Proje Parametreleri
       •Shared Parametreler

7.Mimarlığa Özgü Familyalar yaratma
    7.1.Özel Kapı ve Pencereler yaratma
    7.2.Açılı pervazlar
       •Cepheleri yaratma
    7.3.Trabzan ve korkuluk yaratma
    7.4.Trabzan, Korkuluk ve Panel Familyaları
       •Trabzan yaratma
       •Korkuluk ve Panel familyaları yaratma

8.MEP spesifik Familyalar yaratma
    8.1.Mimari familyalardan MEP familyası yaratma
    8.2.Aydınlatma elemanı familyası yaratma
    8.3.Boru birleşimleri için flanşlı fitting yaratma

9.Structural spesifik Familyalar yaratma
   9.1.Parametrik bağlantı levhası yaratma
   9.2.Boşluklu döşeme familyası yaratma
   9.3.Konik kiriş yaratma
   9.4.Makas familyası yaratma
   9.5.Kolon familyası yaratma


10.Ek Yönetim Araçları
  10.1.Genel ayarlar
       •Birimleri belirleme
       •Kenetleme ayarları
       •Geçici ölçülendirme ayarları
       •Ölçülendirme çizgileri ayarları
  10.2.Nesne stilleri yaratma
       •Çizgi Rengi
       •Çizgi deseni
       •Çizgi stilleri
  10.3.Tarama desenleri yaratma
  10.4.Malzeme Yaratma
  10.5.Mekanik ve Elektrik Projeleri için ayarlar
       •Mekanik ayarlar
       •Elektrik projeleri için ayarlar
  10.6.Structural Projeleri için ayarlar
  10.7.Pafta için Listeler
  10.8.Arayüz özelleştirmeleri
       •Kısayollar
       •Çift klik opsiyonları
       •Browser düzenleme

11.Autodesk Revit Architecture/MEP/Structural sertifikasyon sınavları konuları

  • Eğitim Süresi:

    Eğitim Süresi

    16 Saat
  • Egitim Günleri:

    Cumartesi, Pazar

    09:30 - 13:30