Autodesk’in Önerdiği Eğitim İçerikleri

Autodesk’in Önerdiği Eğitim İçerikleri

PM BIM Akademi’nin BIM odaklı eğitim programları Autodesk tarafından önerilen Autodesk Official Training Guides (AOTG) içeriklerine uygundur. Eğitimlerimizde Autodesk’in önerdiği konuları önerilen sıra ile işlenirken, profesyonel eğitmenlerimizin deneyim ve örnek uygulamaları ile pekiştirilir.  
Profesyonellerin Eğitimleri

Profesyonellerin Eğitimleri

PM BIM Akademi, inşaat endüstrisinin farklı segmentlerinde faaliyet gösteren sektör profesyonelleri ve yöneticileri için ihtiyaçlara göre hazırlanmış özel içerikli BIM eğitimleri sunar.
Uygun Donanım ve Yazılım Altyapısı

Uygun Donanım ve Yazılım Altyapısı

PM BIM Akademi’nin sunduğu eğitim programlarının tümünde lisanslı Autodesk yazılımları ve bu yazılımların eğitimi için gerekli kapasiteye sahip donanımlar kullanılır.
Uygulamaya Yönelik Eğitim

Uygulamaya Yönelik Eğitim

PM BIM Akademi’nin eğitim programları, katılımcıların eğitimini aldıkları yazılımları uygulama içerisinde ve etkin olarak kullanabilmelerine yönelik hazırlanır ve gerçekleştirilir.
Belgelendirin

Belgelendirin

PM BIM Akademi, Autodesk Yetkili Eğitim Merkezidir. Eğitim programlarında yeterli devamı sağlayan katılımcılar, Autodesk tarafından düzenlenmiş“Tamamlama Sertifikası/Certificate of Completion”almaya hak kazanır.
Kurumsal Eğitim

Kurumsal Eğitim

PM BIM Akademi kurumunuz ihtiyaçlarına yönelik, sadece kurumunuz personelini kapsayan BIM ve BIM Yazılımları eğitimlerini kurumunuz adresinde ve talep ettiğiniz zaman dilimlerinde sunar.
1 2 3 4 5 6

Revit Architecture Temel Eğitimi

Eğitim Süresi : 32 Saat

Kimler Katılmalı : Yapı Mühendisleri ve Yapı Mühendisliği Öğrencileri

Eğitimin Amacı : Yapı tasarımı prensipleri ve kavramlarından başlayarak BIM Modelini oluşturma, modelden inşaat dokümantasyonu üretimine kadar Revit Structure kullanımını öğretmektir.

Ön yeterlilikler : Bu eğitim Revit Structure için temel eğitimdir. Yapı Mühendisliği terminolojini biliyor olmak gerekir.

 

1.BIM ve Autodesk Revit ile tanışma

1.1.BIM ve Autodesk Revit

 • BIM ve çalışma düzeni
 • Revit ve Temel Kavramlar
 • Revit ve dökümantasyon

1.2. Arayüz

1.3. Projelerle Çalışmak

 • Projeleri Açmak
 • Yeni bir projeye başlamak
 • Projeleri saklamak

1.4. Görüntüleme Komutları

 • Zoom ve Pan
 • 3 Boyutta görüntüleme
 • Görsel Stiller

2.Temel Çizim ve Düzenleme Araçları

2.1. Çizim Araçlarını Kullanmak

 • Çizim Araçları
 • Çizim Yardımcıları
 • Referans Düzlemler

2.2. Düzenleme

 • Çoklu eleman seçimi
 • Seçim setlerini filtreleme

2.3. Temel Düzenleme Araçları ile çalışmak

 • Taşıma ve Kopyalama
 • Döndürme
 • Aynalama
 • Doğrusal ve Dairesel Dizi(Array) yaratma

2.4. Ek düzenleme araçları ile çalışmak

 • Hizalama
 • Bölme
 • Kırpma ve Uzatma
 • Offset

 

3.Katlar ve Akslar

3.1. Katları yaratma

 • Katlarda değişiklikler
 • Plan Görünümlerin Yaratma

3.2. Aksları yaratma

 • Aks Çizgilerini Düzenleme ve değiştirme

3.3. Kolonları Ekleme

 • Kolonları düzenleme ve değiştirme

3.4. CAD Dosyalarının projeye eklenmesi ve Bağlantılar


Tasarım Geliştirme

4.Duvarlar

4.1. Duvarları Modelleme

4.2. Duvarları düzenleme ve değiştirme

 • Duvar Birleşimleri
 • Duvar Açıklıkları

5.Kapı ve Pencereler

5.1. Kapı ve Pencereleri yerleştirme

5.2. Kütüphaneden kapı ve pencere tiplerini yüklemek

5.3. Kapı ve Pencere tiplerinin değişik ölçülerini eklemek

6.Giydirme Cepheli Duvarlar

6.1. Giydirme Cephe Duvar yaratmak

 • Cepheleri yaratmak

6.2. Giydirme Cephe Akslarını Eklemek

 • Giydirme Cephe Akslarını düzenleme ve değiştirme

6.3. Giydirme Cepheli Duvar Panelleri ile çalışmak

 • Panel Yaratmak

6.4. Giydirme Cepheli Duvar Kayıtlarını Akslara Yerleştirmek

 • Kayıtları düzenleme ve değiştirme

7.Görünümlerle Çalışmak

7.1. Görünüm Ekranlarını Oluşturmak

 • Gizleme ve görünürlükleri belirleme
 • Görünüm Özellikleri
 • Görünüm Kapsamı

7.2. Görünümleri Çoğaltma

 • Çoğaltma tipleri

7.3. Detay Görünümleri Eklemek

 • Detay Görünmlerini düzenleme ve değiştirme

7.4. Görünüş ve Kesitler

 • Görünüşler
 • Kesitler
 • Görünüş ve Kesitleri düzenleme ve değiştirme

8.Componentler

8.1. Componenet Ekleme

 • Component Yükleme

8.2. Component Düzenleme ve Değiştirme

 • Taşıyıcı Elemanlarla çalışmak
 • Kullanılmayan elemanları kalıcı olarak projeden kaldırmak

9.Döşemeler

9.1. Döşemeleri Modellemek

 • Döşemeleri düzenlemek ve değiştirmek
 • Döşeme Birleşimleri

9.2. Şaftlar

9.3. Eğimli Döşemeler

 • Drenaj için çoklu eğimler yaratmak

10.Asma Tavanlar

10.1. Asma Tavanları Modellemek

 • Asma Tavanların çizimi
 • Asma Tavan Akslarını düzenleme ve değiştirme

10.2. Asma Tavan Bağlantı Elemanlarını eklemek

10.3. Asma Tavan Panelleri ve Desenlerini yaratmak

11.Çatılar

11.1. Çatıları Modellemek

11.2. Çatı Yaratma Yöntemleri

11.3. Çalışma Düzlemleri Oluşturma

11.4. Çatı Birleşimleri

12.Merdiven ve Rampalar

12.1. Merdiven yaratmak

 • Basamakları yaratmak
 • Sahanlıkları yaratmak

12.2. Merdivenleri düzenleme ve değiştirme

12.3. Trabzan ve korkuluklar ile çalışmak

 • Trabzan ve korkulukları düzenleme ve değiştirme

12.4. Çizerek Merdiven Yaratma

 • Çizerek yaratılmış merdivenleri düzenleme ve değiştirme

12.5. Rampa yaratma

13.Dökümantayson

13.1. Paftaları yaratma

 • Pafta özellikleri

13.2. Görünümleri paftalara yerleştirme ve düzenleme

13.3. Paftaları yazdırma

 • Yazdırma Seçenekleri

14.Ölçülendirme

14.1. Ölçülendirme

 • Ölçülendirmeleri düzenleme ve değiştirme

14.2. Yazılarla çalışmak

 • İmla Kontrolü
 • Yazı tipleri yaratmak

14.3. Semboller ve detay çizgileri eklemek

 • Sembolleri Kullanmak

14.4. Lejand yaratmak

15.Etiketler ve Listeler

15.1. Etiket eklemek

 • 3D görünümlerde etiketleme

15.2. Mahalleri ve Mahal etiketlerini ekleme

15.3. Listeler ile çalışmak

 • Listeleri düzenlemek
 • Pafta üzerindeki listeleri düzenlemek

16.Detaylar

16.1. Detay Görünümleri Yaratmak

 • Çizim görünümlerine referans oluşturma
 • Çizim görünümlerini kaydetme

16.2. Detay Componentleri

 • Tekrarlayan Detaylar

16.3. Detay Etiketlerini ekleme

16.4. Keynote ve Keynote Lejandları

17.Workset

17.1. Workset ile tanışma

 • Workset dosyalarını kaydetme

18.Ek Araçlar

18.1. Seçim setlerini yeniden kullanma

18.2. Süpürgelik ve Pervazlar

18.3. Görünümleri Geliştirme

 • Yüzeyleri Bölme
 • Duvar Birleşimilerini düzenleme
 • Materyal Ekleme
 • Plan ve kesit profillerini düzenleme ve değiştirme

18.4. Çatı Pencereleri

18.5. Paftalar üzerinde kılavuz akslar ile çalışma

18.6. Revizyon İzleme

 • Revizyon sorunları

18.7. Listeleri içe ve dışa aktarma

18.8. Component Listeleri yaratma

 • Liste Özellikleri

18.9. Tekrarlayan Detayları Yaratma

 • Eğitim Süresi:

  Eğitim Süresi

  32 Saat
 • Egitim Günleri:

  Pazartesi, Çarşamba,Cuma

  19:00 - 22:00

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…